Ing. Ivo Janík

Vzdělání

Absolvoval jsem strojní průmyslovku v Brně, na ulici Sokolská a VUT v Brně, fakulta strojní. Vzděláním jsem tedy strojař, což mi umožňuje bezproblémovou komunikaci s lidmi z praxe – konstruktéry, technology, vedoucími výroby, mistry, pracovníky kvality, atd. Mám jasnou představu o tom, co by podnikové informační systémy měly těmto lidem přinášet.

Praktické zkušenosti

– s osobním počítačem pracuji již od roku 1986.

– moje první seznámení s podnikovým informačním systémem spadá do období okolo roku 1998. Tehdy jsem pracoval tři roky jako supervizor systému NAVISION (dnes Microsoft Dynamics NAV).

– od roku 2004 jsem působil tři roky jako vedoucí technologie a plánování v rakouské firmě AVL v Hranicích na Moravě. Jednou z mých hlavních povinností byla aktivní práce v týmu pro zavádění nového informačního systému (PSIpenta). Věnoval jsem se uvádění instalovaných modulů do praxe, definicím zákaznických nastavení a jejich testování, školení uživatelů, nastavení reportingového systému, apod.
Ve spolupráci s dodavatelem se podařilo zprovoznit velmi přínosné funkčnosti systému jako např. hierarchické plánování výrobních kapacit, rezervace kapacit pro výhledové plány apod. a také některé individuální customizace, jako např. analýzu stavu zajištění materiálem s přímou návazností na přeplánování termínů výroby a jiné. Dále jsem spolupracoval na detailním nastavení rozhraní mezi ERP systémem a PDM systémem od firmy Keytech.

– v letech 2008 a 2009 jsem pracoval v americké firmě CCI v Brně jako vedoucí plánování. Zde byl instalován starší německý informační systém FORB, který byl používán pouze lokálně. Vzhledem k tomu, že se firma chystala celosvětově přejít na nový integrovaný ERP systém, měl jsem v této oblasti dva hlavní úkoly. Prvním z nich byla aktivní účast v celosvětovém týmu pro výběr nového ERP systému. V tomto týmu se podrobně analyzovaly vlastnosti ERP systémů IFS a Oracle. Druhým úkolem bylo udržet stávající systém v chodu s co nejnižšími náklady. Optimálním řešením se ukázalo maximálně využít dosud nepoužívaných funkčností systému a modifikace způsobu práce uživatelů. Dále se mi ve spolupráci s brněnskou firmou GISIT podařilo vytvořit přídavný reportingový nástroj s velmi rychlým přístupem do databáze systému a s možností vytvářet reporty opravdu na míru potřebám uživatelů.

– v posledním období jsem se v rámci samostatné činnosti seznámil mimo jiné s následujícími systémy: QI, QAD, Karat, MS Dynamics AX, Helios, PPROIInfor Visual. Tato seznámení probíhala formou dodavatelských prezentací, seminářů, konzultací, referenčních návštěv a v některých případech i testování systémů.

– všechny mé zkušenosti jsem nikdy nepokládal a nepokládám za uzavřené a rád se seznamuji s novými systémy a novými informacemi...