Rozsah služeb

Moje služby jsou velice variabilní, jejich konkrétní podoba se přizpůsobuje situaci a potřebám klienta.

Zde je několik příkladů činností, které pro Vás mohu vykonat:

konzultace změn organizačního uspořádání firem v souvislosti se zaváděním a využíváním informačních systémů třídy ERP

pomoc při sestavování týmů, nutných pro zavádění a rozvoj ERP systémů

organizace výběrového řízení na dodavatele systému

organizace referenčních návštěv u existujících uživatelů systému

moderování prezentací potencionálních dodavatelů systémů

připomínkové řízení smluv mezi zákazníkem a dodavatelem systému

vedení projektu zavádění nového systému na straně zákazníka

spolupráce při přípravě dat pro migraci ze starého systému na nový

školení efektivní práce se systémy pro běžné uživatele

nastavení přístupových práv a definice rolí jednotlivých uživatelů dle aktuální potřeby klienta

poradenství při stanovení struktury dat nutných pro správné plánování výroby (technologické postupy, kusovníky, kapacitní parametry pracovišť, atd.).

poradenství při optimalizaci kapacitního plánování a materiálového toku

vyhodnocování využití časových norem výroby

vyhodnocování a optimalizace reportů

další dle dohody a Vašich potřeb...