Cenová struktura

Základní cenová jednotka je jeden den práce. Za tuto jednotku si účtuji 7.000 Kč. Je to konečná cena, nejsem plátcem DPH. Tato cena obsahuje kromě vlastní práce a předání souvisejícího know-how také veškeré náklady (cestovné, ubytování). Práce je možno vykonávat kdekoli v České republice.

Cenová struktura je pro zákazníky přehledná, neobsahuje žádné další skryté náklady a umožňuje mít náklady ze strany objednatele zcela pod kontrolou.

Kontrakt probíhá tak, že po vzájemné diskuzi se zákazníkem určíme cíl konzultací, z mé strany je vypočten počet dní, nutných k jeho splnění a později již nedochází k žádné fakturaci víceprací, cestovného a pod.

Moje činnost je orientována na cíl, splnění požadavků zadavatele, dodržení termínu a rozpočtu.

V případě delšího kontraktu je samozřejmě možné sazbu dohodnout individuálně.